Usługi submenu_ind  Szkolenia otwarte submenu_ind  Efektywny pracownik to…...

WRÓĆ DO HARMONOGRAMU

Efektywny pracownik to efektywna organizacja - trening technik z zarządzania sobą w czasieZapisz się

 

 

Czas jest pojęciem względnym, stworzonym na potrzeby uporządkowania życia społecznego. Tak naprawdę każdy z nas odbiera go nieco inaczej. Dla jednego dni płyną jak spokojne obłoki na niebie, dla drugiego – pędzą jak samochód wyścigowy, niemal niezauważenie.

Jak Ty postrzegasz swój czas?

Czy potrafisz tak zarządzać swoimi zadaniami, aby w ciągu jednego dnia mieć czas na pracę, obowiązki domowe, relacje z innymi, własne przyjemności oraz hobby?

Jeśli nie to zapraszamy na szkolenie, które udowodni Ci, że przy odpowiedniej dyscyplinie i zastosowaniu określonych technik będziesz w stanie poświęcić się wszystkiemu, co dla Ciebie ważne, nie zaniedbując żadnej z aktywności.

 Kto nie ma czasu, jest biedniejszy niż żebrak.
Przysłowie nepalskie

Cele:
 • Autodiagnoza umiejętności zarządzania sobą w czasie

 • Poznanie metod i narzędzi wspomagających zarządzanie sobą w czasie

 • Poznanie i dopasowanie do własnych wymagań narzędzi planowania zadań i nadawania priorytetów

 • Poznanie metod radzenia sobie z odwlekaniem

 • Poszukiwanie motywacji do wdrożenia metod i zasad zarządzania sobą w czasie

 

Adresaci:

Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem umiejętności zarządzania sobą w czasie i planowania. Jeśli odczuwasz, że często masz za mało czasu, masz problemy z planowaniem, czy wyznaczaniem priorytetów, lub po prostu chcesz z każdego dnia wycisnąć jeszcze więcej, to szkolenie jest dla Ciebie!

Na szkoleniu poznasz sprawdzone techniki i narzędzia dysponowania czasem, a dzięki wsparciu trenerów prowadzących dopasujesz odpowiednią z nich do swoich potrzeb i codziennych obowiązków.

 

Korzyści:
 • Poznanie własnego stylu zarządzania sobą w czasie
 • Weryfikacja i wzmocenienie motywacji, do zarządzania sobą w czasie
 • Poznanie efektywnych narzędzi planowania i nadawania priorytetów i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb
 • Przy wsparciu trenera przygotowanie indywidualnego planu rozwoju w kontekście produktywności
 • Poznanie skutecznych metod walki z odwlekaniem

 

Program:

1.    Czas jako wartość nieodnawialna

 • Czy jesteś w stanie pozwolić sobie na marnowanie własnego czasu? Mini-wykład i dyskusja grupowa na temat wartości czasu w naszym życiu.
 • Najpierw rzeczy najważniejsze, czyli… określanie, co jest dla mnie najistotniejsze w zarządzaniu sobą – autorefleksja nad pełnionymi rolami życiowymi i własnymi wartościami.
 • Wyznacz cel, a znajdziesz odpowiednią drogę – ćwiczenie wyznaczania i dookreślania osobistego celu(ów) metodą: SMART, 5xWhy? i 6W.
 • Przedsiębiorczość - postawa sprzyjająca efektywnemu zarządzaniu swoim czasem.
 • Test autodiagnozujący: W jakich obszarach potrzebuję podszkolić umiejętności zarządzania swoim czasem?2.    Techniki organizacji czasu

 • Planowanie i tworzenie harmonogramu pracy
 • Ustalanie priorytetów przy pomocy macierzy Eisenhowera oraz metody ABC
 • Sposoby wykorzystania zasady Pareto (80:20) do własnej aktywności
 • Tworzenie listy zadań – checklisty jako podnoszenie jakości i efektywności wykonania własnych obowiązków
 • Wykreślenie swojej osobistej „krzywej wydajności” w ciągu dnia – jestem rannym ptaszkiem, czy nocnym markiem?3.    Organizowanie czasu w kontekście pracy z innymi ludźmi

 • Delegowanie jako sposób na rozdzielanie zadań, które inni mogą zrobić lepiej
 • Organizacja i prowadzenie efektywnego spotkania
 • Rola asertywności w skutecznym zarządzaniu swoim czasem we współpracy z innymi – case study4.    Wsparcie motywacji do wdrożenia poznanych technik

 • Narzędzia a rzeczywistość - metody walki z odwlekaniem
 • Techniki wspierające wdrażanie metod i reguł zarządzania sobą w czasie
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu czasem oraz sposoby ich zapobiegania
   

 

Droga na K2 – stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie. Plan tworzony na podstawie Indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.

 

Metodologia do programu szkolenia:

Dbając o efektywność prowadzonych przez nas szkoleń, organizując szkolenia otwarte zapewniamy Uczestnikom kilkuetapowy proces rozwojowy.

 

 

meto.png

 

Cena szkolenia obejmuje:
 • Przygotowanie Uczestników do szkolenia: badanie potrzeb, wzbudzanie zaangażowania i motywacji
 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Pełny catering – obiady i przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe: 3-miesięczne konsultacje, zadania wdrożeniowe, spotkania online

 

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin szkoleniowych). Odbywa się w godzinach:

 • 1 dzień: 10:00 – 17:00
 • 2 dzień: 9:00 – 16:00.

 

Szkolenie realizowane jest w centrum Warszawy. Dokładny adres zostanie podany bezpośrednio Uczestnikom szkolenia.

Terminy i ceny szkoleń

X

Bądź z nami w kontakcie!