Usługi submenu_ind  Mentoring w organizacji submenu_ind  Korzyści

Korzyści

Korzyści z mentoringu w porównaniu do innych metod rozwoju pracowników:

  • Umożliwia transfer wiedzy (jawnej i ukrytej) pomiędzy pracownikami
  • Przygotowuje sukcesorów na kluczowe stanowiska w organizacji
  • Wspiera w rozwoju umiejętności i zdobywaniu wiedzy w oparciu o najlepsze praktyki wypracowane w ramach organizacji
  • Pozwala na szybkie wdrożenie nowych pracowników w kulturę organizacji, tym samym skracając czas do osiągnięcia przez nich maksymalnej efektywności
  • Wzmacnia wizerunek firmy wobec pracowników i jest czynnikiem motywacyjnym (zarówno dla osób wewnątrz organizacji, jak i potencjalnych pracowników)

 

 

Jednocześnie relacja mentorska znacznie wpływa na motywację i rozwój mentorów, którzy dzięki współpracy ze swoimi mentee mają okazję na rozwijanie swoich umiejętności pracy z ludźmi. Dodatkowo mentee może zainspirować mentora do spojrzenia na różne sytuacje w ramach organizacji świeżym okiem.

 

Organizacja typując mentorów wyraża uznanie dla ich wiedzy, kompetencji i doświadczenia, co wzmacnia zaangażowanie uczestników, jak i buduje wizerunek organizacji wspierającej rozwój swoich pracowników. 

 


X

Bądź z nami w kontakcie!