Usługi submenu_ind  Szkolenia otwarte submenu_ind  Podstawy efektywnej komunikacji…...

WRÓĆ DO HARMONOGRAMU

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej – sprawdzone sposoby na usprawnienie przepływu informacji między pracownikamiZapisz się

Ludzie jako istoty społeczne muszą potrafić umiejętnie komunikować się z innymi. Bez względu na to, czy jesteś kierownikiem, rodzicem, czy sprzedawcą, aby osiągać swoje cele musisz opanować zasady, które pozwolą Ci na efektywną komunikację - z podwładnymi, współpracownikami, dziećmi, czy też klientami.

Chcesz wiedzieć jak mówić, aby Cię rozumiano? Jak być dobrym słuchaczem? Co robić, aby lepiej rozumieć innych?

Jeśli odpowiesz "tak" na jedno z tych pytań to szkolenie jest dla Ciebie!Słowo które nie jest wypowiedziane
jest słowem którego nie można powtórzyć
nie można się go nauczyć ani imitować
póki więc nie otworzą się usta
nie otworzą się rzeki

nie otworzą się rany
nie otworzą się umysły
nie otworzy się raj.

Krzysztof Pieczyński

 

Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat.

Józef Conrad-Korzeniowski

 

Cele:
 • Ułatwienie efektywnej komunikacji z innymi ludźmi
 • Przećwiczenie technik dobrej komunikacji
 • Zwiększenie własnych umiejętności w zakresie słuchania, wypowiadania się, wyrażania krytyki
 • Uświadomienie roli mowy ciała w komunikacji
 • Poznanie zasad wpływu społecznego użytecznych w codziennych relacjach

 

Adresaci:

Szkolenie to kierowane jest do każdego, kto pragnie wzmocnić swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie nadawania, odbierania i przetwarzania komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

 

Korzyści:

Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili:

 • wykorzystać w życiu zawodowym i prywatnym zasady dobrej komunikacji umożliwiającej uważny, pełen szacunku kontakt z człowiekiem
 • aktywnie słuchać innych ludzi, dzięki czemu będą pożądanymi partnerami do rozmów
 • skutecznie przekazywać nadawane przez siebie komunikaty, aby zwracały uwagę odbiorcy i były przez niego zrozumiane
 • udzielać konstruktywnej krytyki, która zapobiega wszelkim konfliktom
 • zwiększyć autentyczność komunikatów słownych poprzez przyjęcie spójnej z nimi postawy ciała 
 • wychwytywać typy charakterów w niewerbalnej komunikacji innych ludzi i umiejętnie na nie reagować

 

Program:

Jak odbieram komunikaty słowne?

Płaszczyzny komunikacji według von Thuna oraz znaczenie analizy transakcyjnej w komunikowaniu się

 • Ankieta diagnozująca komunikacyjne ucho odbierania informacji
  • Na jakim poziomie zazwyczaj odbieram informacje? (apelu, rzeczowym, relacji, czy ujawniania siebie?)
 • Diagnozowanie i interpretacja komunikatów z każdego poziomu, czyli:
  • kiedy rozpoznać, czy ktoś wypowiadając pewne słowa chce, abym coś zrobił;
  • kiedy potraktować dane słowa jako stwierdzenie faktu, bez naleciałości emocjonalnych oraz,
  • jak rozpoznać, czy komuś zależy na relacji ze mną.
 • Analiza transakcyjna jako przykład gry komunikacyjnej, w jaką grają ludzie między sobą
  • Ćwiczenie umiejętności rozróżniania schematów zachowań i umiejętnego odpowiadania na nie:
   • Ja-Dorosły
   • Ja-Rodzic
   • Ja-Dziecko
 • Ćwiczenie różnych scenek komunikacyjnych.

 

Zasady dobrej komunikacji

 • Dlaczego komunikat typu ‘Ja’ jest lepszy od komunikatu typu ‘Ty’?
  • Ćwiczenia utrwalające wydawanie komunikatów, które nie naruszają uczuć drugiej strony
 • Parafrazowanie – powtórz słowa rozmówcy, aby upewnić się, że dobrze go zrozumiałeś (ćwiczenie umiejętnego parafrazowania)
 • Zadawanie pytań – kiedy warto pytać „dlaczego?”, czyli jak utrzymać uwagę swojego rozmówcy
  • Ćwiczenie grupowe „Pytaniem na pytanie” – ukazujące sztukę zadawania trafnych pytań
 • Mówienie wprost o swoich potrzebach i uczuciach – dlaczego odsłanianie się jest tak ważne w budowaniu relacji?
 • Wyrażanie złości bez agresji, czyli jak zyskać szacunek rozmówcy
  • Poznanie techniki FUO (Fakty – Uczucia – Oczekiwania) oraz jej pozytywnych konsekwencji używania
  • Ćwiczenia dawania konstruktywnej krytyki.

 

Zasady aktywnego słuchania i skutecznego przekazu

 • Znaczenie aktywnego słuchania w efektywnej komunikacji
  • Ćwiczenie ukazujące bariery, które utrudniają aktywne słuchanie
 • Jak, kiedy i do kogo mówić, aby być najlepiej zrozumianym
  • Elementy prajęzyka (wysokość dźwięku, artykulacja, tempo, siła i rytm głosu) i ich wpływ na odbiór naszych wypowiedzi
  • Ćwiczenia na nawiązywanie kontaktu z nowymi osobami
   • Przełamywanie lodów
   • Sztuka konwersacji
 • Zasady tworzenia skutecznych komunikatów perswazyjnych
  • Sposoby wykorzystania technik wpływu społecznego do codziennej komunikacji – stań się bardziej przekonywujący i zyskaj sympatię swoich rozmówców

 

Znaczenie komunikacji niewerbalnej

 • Sposób wyrażania siebie ciałem (ćwiczenia na używanie mowy ciała)
 • Co mówi o nas nasza mimika, gestykulacja, ton głosu i pozycja ciała
  • Ilustratory i regulatory jako elementy wspomagające komunikację werbalną – czy jesteśmy w stanie nad nimi zapanować?
  • Rola postawy ciała i oddechu w komunikacji
  • Zależności przestrzenne jako wyznaczniki głębokości relacji
 • Funkcje komunikacji niewerbalnej
 • Ćwiczenia ukazujące znaczenie mowy ciała i jej spójności z wypowiadanymi słowami.

 

Droga na K2 – stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie. Plan tworzony na podstawie Indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.

 

Metodologia do programu szkolenia:

Dbając o efektywność prowadzonych przez nas szkoleń, organizując szkolenia otwarte zapewniamy Uczestnikom kilkuetapowy proces rozwojowy.

 

 

meto.png

 

Cena szkolenia obejmuje:
 • Przygotowanie Uczestników do szkolenia: badanie potrzeb, wzbudzanie zaangażowania i motywacji
 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Pełny catering – obiady i przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe: 3-miesięczne konsultacje, zadania wdrożeniowe, spotkania online

 

 

Informacje organizacyjne:

 

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin szkoleniowych). Odbywa się w godzinach:

 • 1 dzień: 10:00 – 17:00
 • 2 dzień: 9:00 – 16:00.

 

Szkolenie realizowane jest w centrum Warszawy. Dokładny adres zostanie podany bezpośrednio Uczestnikom szkolenia.

 

Terminy i ceny szkoleń

X

Bądź z nami w kontakcie!