Usługi submenu_ind  Szkolenia otwarte submenu_ind  Kreatywne rozwiązywanie problemów…...

WRÓĆ DO HARMONOGRAMU

Kreatywne rozwiązywanie problemów jako kluczowa kompetencja w biznesie XXI wiekuZapisz się

 

Na proponowanym szkoleniu chcemy pomóc Ci w wygimnastykowaniu Twojego umysłu, aby pogłębić zdolność kreatywnego myślenia, a zwłaszcza kreatywnego rozwiązywania problemów. Bowiem kreatywność jest jak jazda samochodem - im więcej praktykujesz, tym efektywniejsze i szybsze reakcje osiągasz. W przypadku kreatywności dodatkowo zyskujesz na innowacyjności i nieszablonowemu podejściu do codziennych spraw. 

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.

Mary Lou Cook

 

Cele:
 • Poznanie własnych preferencji i kompetencji w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zapoznanie uczestników z modelem kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zdefiniowanie sytuacji, w których efektywne jest wykorzystywanie kreatywności w rozwiązywaniu problemu
 • Ćwiczenie i adaptacja modelu kreatywnego rozwiązywania problemów do indywidualnych potrzeb uczestników. 

 

Adresaci:

Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane rozwojem umiejętności rozwiązywania problemów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z nietypowymi problemamy, co konkretnie potrzebujesz zrobić, by rozwiązać nowy problem, lub efektywniej wykorzystywać sytuacje dające możliwości, to szkolenie jest dla Ciebie!

 

Korzyści:
 • Poznanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Zwiększenie efektywności w rozwiązywaniu problemów
 • Zdobycie umiejętności zastosowania odpowiedniej strategii rozwiązywania problemów dla konkretnej sytuacji
 • Poznanie i ćwiczenie technik generowania pomysłów i wybijania się ze schematycznego myślenia
 • Możliwość adaptacji narzędzi wspierających kreatywne myślenie do własnych potrzeb
 • Poznanie i praca nad własnymi przekonaniami na temat kreatywności w biznesie
 • Poznanie zasad rządzących kreatywnością i przekucie ich w zachowania wspierające kreatywność

 

Program:
 • Rozgrzewka twórcza  - budowanie nastroju ludyczności
  • "Wspomnienia z podróży" - integracja Uczestników
  • Zagadki pobudzające myślenie lateralne

 

 • Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne jako podstawowe procesy w kreatywności

 

 • Abariatyczność, czyli przełamywanie schematycznego myślenia
  • Rozplącz mnie - ćwiczenie ruchowe
  • Przykłady typowych barier w kreatywności i jak je przełamywać?

 

 • Metodologia kreatywnego rozwiązywania problemów
  • diamentowa struktura procesu kreatywnego
  • poznanie założeń i etapów procesu kreatywnego rozwiązywania problemów

 

 • Analiza własnej pracy i wybór trudności, z którymi Uczestnicy chcą się definitywnie rozstać:
  • weryfikacja trudności określonych w formularzach przedszkoleniowych
  • wybór trudności i wyzwań do dalszej pracy

 

 • Zrozumienie trudności (analiza kontekstu sytuacyjnego) i określenie jego źródła
  • Poznanie technik analizowania problemów (diagram Ishikawy, 5xW)
  • Praktyka - analiza trudności według wybranej  metody

 

 • Precyzowanie problemu
  • W jaki sposób formułować problem, aby zachęcał nasz mózg do generowania rozwiązań?
  • Sprecyzowanie problemów do dalszej pracy

 

 • Metoda burzy mózgów - teoria i praktyczne przygotowanie
  • Poznanie założeń metodologicznych dotyczących generowania rozwiązań
  • Rodzaje burz mózgów
  • Przygotowanie do procesu generowania rozwiązań - pobudzenie giętkości i elastyczności myślenia
   • Ćwiczenie metody gwiazdy i łańcucha
   • Ćwiczenie myślenia dywergencyjnego
   • Reklama na księżycu - uwolnij swój potencjał twórczy zanim ocenisz czy pomysł jest wykonalny

 

 • Metoda burzy mózgów
  • Generowanie pomysłów dotyczących określonych wcześniej przez Uczestników wyzwań
  • Określenie kryteriów oceny pomysłów
  • Wybór rozwiązań z największym potencjałem metodą kropkową

 

 • Szlifowanie pomysłów - założenia merytoryczne
  • metodologia usprawniania pomysłów
  • zasady konstruktywnej krytyki

 

 • Precyzowanie rozwiązań w odniesieniu do możliwości własnych oraz organizacyji:
  • Mocne i słabe strony wypisanych rozwiązań
  • Usprawnianie pomysłów

 

 • Przekonywanie do swoich racji - wiedza dotycząca zarażania innych swoją ideą
  • Zrozumienie perspektywy odbiorcy / decydenta
  • Świadomość mocnych i słabych stron rozwiązań oraz umiejętne wykorzystanie ich
  • Elevator pitch - czyli jak zainteresować odbiorcę i pozyskać jego uwagę na całe wystąpienie?
  • Zasady skutecznej prezentacji pomysłów

 

 • Przedstawianie wypracowanych rozwiązań
  • Przygotowanie Uczestników do prezentacji pomysłów w oparciu o pozyskaną wiedzę
  • Prezentacje rozwiązań oraz przekazanie konstruktywnej informacji zwrotnej osobom występującym przed grupą

 

Droga na K2 – stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie. Plan tworzony na podstawie Indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.

 

Metodologia do programu szkolenia:

Dbając o efektywność prowadzonych przez nas szkoleń, organizując szkolenia otwarte zapewniamy Uczestnikom kilkuetapowy proces rozwojowy.

 

meto.png

 

Cena szkolenia obejmuje:
 • Przygotowanie Uczestników do szkolenia: badanie potrzeb, wzbudzanie zaangażowania i motywacji
 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Pełny catering – obiady i przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe: 3-miesięczne konsultacje, zadania wdrożeniowe, spotkania online

 

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin szkoleniowych). Odbywa się w godzinach:

 • 1 dzień: 10:00 – 17:00
 • 2 dzień: 9:00 – 16:00.

 

Szkolenie realizowane jest w centrum Warszawy. Dokładny adres zostanie podany bezpośrednio Uczestnikom szkolenia.

 

Terminy i ceny szkoleń

X

Bądź z nami w kontakcie!