Usługi submenu_ind  Szkolenia otwarte submenu_ind  Asertywność to recepta…...

WRÓĆ DO HARMONOGRAMU

Asertywność to recepta na lepsze życie - trening świadomej pracy nad asertywnością.Zapisz się

 

Asertywność to postawa. Chcesz być asertywnym? Sama praca nad technikami asertywności to za mało. Zajrzyj w głąb siebie i wprowadź skuteczną zmianę zachowania, dzięki głębokiej i świadomej pracy nad sobą.Człowiek wyodrębniony, który ma swoje granice, dużo rzadziej mówi: 'muszę' i 'nie mogę', a częściej: 'wybieram' albo 'decyduję się' (...).
 

Wielu z nas ma problem z granicami swojego ja. Albo stapiamy się w toksycznych związkach, albo nadmiernie się izolujemy.
Jacek Santorski

Cele:
 • Zdobycie wiedzy na temat asertywności, będącej punktem wyjścia do głębokiej pracy
 • Uświadomienie Uczestnikom z czego wynika brak asertywnej postawy
 • Opracowanie własnych, indywidualnych strategii wprowadzenia zmiany
 • Poznanie zasad asertywności, pomocnych w codziennych kontaktach z ludźmi
 • Poznanie skutecznych sposobów tworzenia asertywnych komunikatów
 • Nauka umiejętności asertywnego odmawiania, krytykowania, etc. oraz odpowiedniego reagowania na nie

 

Adresaci:

Szkolenie kierowane jest do osób, którym zależy na poprawnych i efektywnych relacjach z innymi ludźmi, w których z szacunkiem i zaufaniem można komunikować swoje potrzeby.

 

Korzyści:
 • Zdiagnozowanie własnego poziomu asertywności, którym posługuję się na co dzień
 • Uświadomienie sobie źródeł własnej postawy i zachowania nieasertywnego
 • Możliwość sprawdzenia i natychmiastowego wykorzystania technik asertywnych, które najlepiej mi odpowiadają
 • Poznanie różnych stylów asertywnego zachowania i odróżniania ich w zachowaniach innych osób
 • Umiejętne wyrażanie pochwały, krytyki oraz prośby
 • Ugruntowanie postawy, że asertywność to moje prawo, z którego mogę i powinienem korzystać, aby nie pozwolić innym przekroczyć własnych granic

 

Program:
 • Co muszę wiedzieć o asertywności:
  • Różnice między postawą asertywną, agresywną i uległą.
  • Asertywność – modne hasło, czy postawa przynosząca korzyści? Czy warto być asertywnym?

 

 • Autodiagnoza asertywności:
  • Poszukiwanie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju
  • Mapa asertywności grupy

 

 • Każda zmiana wymaga świadomości istnienia potrzeby wprowadzenia nowego sposobu zachowania, zaangażowania i systematycznej pracy. Zacznij już teraz - moje cele na szkolenie i najbliższą przyszłość:
  • Chcesz zmienić swoje najbliższe otoczenie? Pragniesz szacunku, równego traktowania i liczenia się z twoimi potrzebami? – zacznij wymagać najpierw od siebie
  • Czego mogę oczekiwać od innych, a czego wymagać od siebie? - prawa asertywności
  • Interakcja z otoczeniem jako ciągły proces walki o pozycję
  • Błędne koło asertywności - co wzmacnia postawę nieasertywną i jak przerwać utrwalany przez lata schemat?
  • Przyczyny pojawienia się zachowań nieasertywnych.
  • Gdzie leży źródło mojego braku asertywności?
  • Praca na przekonaniach kluczem do wprowadzenia zmiany

 

 • Trening umiejętności - praca nad asertywną komunikacją:
  • Od czego zależy wzajemne zrozumienie?
   • Łańcuch komunikacyjny
   • Spójność ciała i słowa
  • Komunikat „ja”. Asertywne wyrażanie opinii.
  • Opinia a nie ocena
  • Asertywna krytyka.
   • Sposoby przekazywania informacji zwrotnych
   • Reakcja na negatywną informację.
  • Asertywna odmowa – jak powiedzieć: „nie”? Jak reagować na odmowę?
  • Asertywna pochwała
  • Asertywna prośba
  • Techniki asertywności

 

 • Droga na K2 – stworzenie planu wprowadzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w życie. Plan tworzony na podstawie Indywidualnej Karty Rozwoju oraz wyników autodiagnoz.

 

Metodologia do programu szkolenia:

Dbając o efektywność prowadzonych przez nas szkoleń, organizując szkolenia otwarte zapewniamy Uczestnikom kilkuetapowy proces rozwojowy.

 

 

meto.png

 

Cena szkolenia obejmuje:
 • Przygotowanie Uczestników do szkolenia: badanie potrzeb, wzbudzanie zaangażowania i motywacji
 • Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia przez doświadczonego trenera
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikaty
 • Pełny catering – obiady i przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe: 3-miesięczne konsultacje, zadania wdrożeniowe, spotkania online

 

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie trwa 2 dni (16 godzin szkoleniowych). Odbywa się w godzinach:

 • 1 dzień: 10:00 – 17:00
 • 2 dzień: 9:00 – 16:00.

 

Szkolenie realizowane jest w centrum Warszawy. Dokładny adres zostanie podany bezpośrednio Uczestnikom szkolenia.

 

Terminy i ceny szkoleń

X

Bądź z nami w kontakcie!