Baza wiedzy submenu_ind  Aktualności submenu_ind  Kolejna edycja Akcji - Inspiracji: DESIGN THINKING

Kolejna edycja Akcji - Inspiracji: DESIGN THINKING

14/04/2014

 

NazwaW ramach „Akcji-Inspiracji” zapraszamy do zapoznania się z artykułem, przedstawiającym koncepcję design thinking, która odzwierciedla jeden z etapów pracy projektowej: tworzenia nowatorskich rozwiązań dla obecnych produktów lub usług. Istotą podejścia design thinking jest tworzenie prototypów dla wymyślonych rozwiązań i testowanie ich użyteczności w praktyce.

 

Wyobraźmy sobie, że chcemy zaprojektować nowy standard obsługi klienta. Podczas pracy warsztatowej każdy zespół tworzy „prototyp” takiego standardu według wcześniej ściśle określonych kryteriów, np. szybkość, przyjazność, zwiększenie lojalności. Każde rozwiązanie jest od razu weryfikowane i sprawdzane pod kątem dopasowania do firmy i możliwości wdrożenia. Po warsztacie metodą design thinking otrzymujemy zatem jedną lub kilka konkretnych i dopracowanych propozycji systemu obsługi klienta, który można od razu wprowadzić w życie.

 

Jedną z zasad pracy opartej na koncepcji design thinking  jest wymóg multidyscyplinarności członków zespołu, ponieważ, aby planowane do wdrożenia usprawnienia były faktycznie skuteczne, należy uwzględnić punkty widzenia osób zajmujących się różnymi obszarami działalności firmy: marketingu, sprzedaży, produkcji, badań, itd. Przyjmując perspektywę osób z odmiennych działów sprawiamy, że nasz prototyp spełnia ich różnorodne potrzeby, a tym samym ma większe szanse na wdrożenie. Z naszych doświadczeń wynika, że najczęstszą przyczyną niepowodzenia we wdrażaniu nowoczesnych pomysłów jest ich jednostronność. Grupa sprzedawców wymyśla rozwiązania, które nie są realne dla działu produkcji. Natomiast dział badań tworzy rozwiązania, które nie są akceptowane przez dział marketingu. Każda z tych grup tworzy koncept odpowiadający tylko własnym celom, bez uwzględnienia całości kontekstu organizacyjnego, a czasem i rzeczywistości rynkowej. Na warsztacie design thinking unikamy zawężonego horyzontu myślowego, a interesy każdej ze stron uczestniczących w zmianie są uwzględnione już od samego początku. Chyba nie musimy dodawać, że takie rozkład uczestników zwiększa również kreatywne myślenie.

 

Okazuje się zatem, że praca metodą design thinking zwiększa przepływ komunikacji w zespole, jednoczy go i pozwala jego członkom poznać oraz zrozumieć odmienne punkty widzenia, a co za tym idzie zwiększyć efektywność wspólnej pracy.

 

Kluczowym czynnikiem sukcesu pracy koncepcyjnej zespołu jest jej moderator. Osoba, która dzięki umiejętności wnikliwej obserwacji potrafi na wszystko spojrzeć „z lotu ptaka” i w odpowiednim momencie rozpędzić lub zastopować grupę, jeśli np. wchodzi w dyskusje, które nie są przedmiotem spotkania. Zaproszenie zewnętrznego konsultanta pozwala mu oceniać efekty pracy stosunkowo obiektywnie, ponieważ nie zależy mu na tym, aby bronić interesów któregokolwiek działu. Pamiętajmy o tym, jeśli zamierzamy uruchomić pracę kreatywną w swojej organizacji.

 


Tworząc innowację, trzeba sięgnąć na zewnątrz po wiedzę i nowych ludzi. Umiejętność korzystania z pomocy zewnętrznych partnerów często jest źródłem przewagi konkurencyjnej.

Bartłomiej Serafiński


 

Zainteresowała Cię idea design thinking?

Widzisz wartość zorganizowania takiego warsztatu w swoim zespole?

 

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się, jak najlepiej dopasować taki warsztat do własnych potrzeb oraz przed czym się ustrzec, aby praca zespołu nie poszła „na marne”.

 

Katarzyna Kaźmierczak

Partner Zarządzający K2 Training


X

Bądź z nami w kontakcie!